กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - หน้า - บริษัท

                  บริษัท กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค จำกัด จดทะเบียนนิติบุคคล เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้ดำเนินธุรกิจ จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกร ทั่วประเทศไทย ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ ชนิดผง ชนิดเม็ด ชนิดน้ำ โดยปุ๋ยอินทรีย์ที่ทางบริษัทจำหน่ายนั้น เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีผลการทดลอง ที่สามารถตรวจสอบได้จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (จ.เชียงใหม่) และอีกหลายสถาบันที่ได้รับการยอมรับ ได้มีการส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ ไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ เช่น จีน ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และทางบริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร เช่น แก้ปัญหาเรื่องการปั๊มน้ำให้กับพืชผลทางการเกษตร จากการที่เกษตรกรต้องใช้น้ำมันหรือใช้ไฟฟ้า ในการปั้มน้ำ

จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ และ จุลินทรีย์ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ และ จุลินทรีย์ ที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับเกษตรกรไทย และ เพื่อให้ได้ผลผลิตให้มีคุณภาพ และไร้สารพิษ เพื่อให้เป็นการเกษตรที่ยั่งยืนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกร เพื่อจำหน่ายทั้งภายใน และต่างประเทศ

รับแก้ไขระบบน้ำ บำบัดน้ำเน่าเสีย และรับล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

จำหน่ายระบบโซล่าเซล ทั้งระบบการสูบน้ำเพื่อการเกษตร และระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรืออาคารทั่วไป

วิสัยทัศน์

กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - แอปเปิ้ล
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - กล้วย
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - เสาวรส

ประวัติความเป็นมา

และใช้ในอาคารสถานที่เพื่อนำแสงอาทิตย์มาใช้ในระบบไฟฟ้า เพื่อให้แสงอาทิตย์มีประโยชน์มากที่สุด สามารถ ที่จะทำให้ลด การใช้พลังงานที่สร้างมลภาวะให้กับโลกได้ เช่น น้ำมัน ก๊าซ ถ่านหิน และ อื่นๆ ลงได้

                  ส่วนผลผลิตของเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทางบริษัทได้มีการรับซื้อจากเกษตรกรเพื่อหาตลาดในการขายผลผลิตนั้นๆ สู่ท้องตลาดทั้งใน และต่างประเทศเพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการขายผลผลิตที่ได้ราคาสูงและมีตลาดลองรับ

                  ทั้งนี้ บริษัท กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค จำกัด ยังคงที่จะพัฒนา และ สร้างสิ่งดีดี ให้กับเกษตรกรไทย และประชาชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ปุ๋ย อินทรีย์ และ พลังงานแสงอาทิตย์ ในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืนต่อไป

  • มุ่งมั่นพัฒนา จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ และ พลังงานทดแทน ให้กับเกษตรกรและประชาชนให้ครอบครุมทุกพื้นที่ของ ประเทศไทยให้มากที่สุด 

  • จะเป็นผู้นำด้านการจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ของประเทศไทยภายในปี 2020

  • เป็นผู้ส่งออกผลผลิตทางการเกตษรอันดับต้นๆของประเทศไทย

กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - เครื่องบิน
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - นาข้าว
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - จับมือ
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - กังหันน้ำ
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - โซล่าเซลล์
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค-สโลแกน
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - โลโก้
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - โลโก้
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - Facebook
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - Twitter
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค-รูปภาพ
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค-หน้าแรก
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค-สินค้า
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค-บริการ
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค-รูปภาพ
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค-ติดต่อ