จุลินทรีย์น้ำ

กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - จุลินทรีย์น้ำ - สูตรบำบัดน้ำและกลิ่น

สำหรับบำบัดกลิ่นเหม็นของขยะ กลิ่นห้องน้ำ น้ำเสีย กลิ่นในที่เลี้ยงสัตว์  ช่วยปรับสภาพน้ำเสีย สะลายไขมัน และช่วยรักษา สิ่งแวดล้อม

ปรับค่า PH ให้เป็นกลาง

ระหว่าง 6.5-8.0

จุลินทรีย์ สูตรบำบัดน้ำและกลิ่น

จุลินทรีย์ สูตรกำจัดเพลี้ย หนอน และ เชื้อรา

ช่วยกำจัดศัตรูพืช เช่น

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่ฟ้า เพลี้ยจักจั่นสีเขียว หนอนกอ หนอนม้วนใบ หนอนผีเสื้อ ในนาข้าว หนอนหนังเหนียว ไรแดง แมลงศัตรูพืชอื่นๆและเชื้อราใบสีส้มในข้าว โรคกาบใบแห้ง

ปริมาณ 40 ซีซี : น้ำ 20 ลิตร

กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - จุลินทรีย์น้ำ - สูตรกำจัดเพลี้ย หนอน และเชื้อรา
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - จุลินทรีย์น้ำ - สูตรพืชผักและผลไม้

จุลินทรีย์ สูตรผักและผลไม้

ช่วยเร่งการเจริญเติมโต เร่งใบเขียว เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับระบบราก ลำต้น ใบ ดอก ผล  ช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิต้านทานต่อโรคและ แมลง ช่วยยับยั้งเชื้อรา และศัตรูพืชได้ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ให้กับขั้วผล ป้องกันและรักษาโรครากเน่า โรคที่เกิดจากเชื้อรา ป้องกันแมลง และหนอนที่จะมากัดกิน และวางไข่ได้

ปริมาณ 50 ซีซี : น้ำ 20 ลิตร

กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - จุลินทรีย์น้ำ - สูตรกำจัดวัชพืช(ชนิดเผาไหม้)

ใช้กำจัดวัชพืชหลังงอก ทั้งที่เป็นต้นอ่อน และ ต้นแก่ ทั้งวัชพืชใบแคบ และ ใบกว้างในพื้นที่การเกษตร และช่วยปรับสภาพดินให้มีความสมบูรณ์ ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน วัชพืชที่ตายแล้ว สามารถย่อยสลายเอง โดยจุลินทรีย์ธรรมชาติ

***ไม่มีสารพิษตกค้างในดิน

และผลผลิต

ปริมาณ 200ซีซี : น้ำ 20 ลิตร

จุลินทรีย์ สูตรกำจัดวัชพืช (ชนิดเผาไหม้)

ใช้ยับยั้งการเจริญเติบโตของเมล็ดและ ต้นอ่อนของวัชพืช และกำจัด วัชพืชใบแคบ และ ใบกว้างในนาข้าว โดยเฉพาะ แต่ไม่ทำร้าย ต้นข้าว แต่อย่างใด และไม่ทำร้ายสัตว์ หรือ คน แต่อย่างใด ปลอดภัย จาก สารเคมี ไม่ทำลายดิน และยังเป็น อาหารช่วยบำรุงเสริม การเจริญ เติบโต ให้กับต้นข้าวอีกด้วย

ปริมาณ 200ซีซี : น้ำ 20 ลิตร

กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - จุลินทรีย์น้ำ - สูตรกำจัดวัชพืชในนาข้าว

จุลินทรีย์ สูตรกำจัดวัชพืชในนาข้าว

จุลินทรีย์ สูตรสลายฟางข้าว และตอซัง

ช่วยในการสลายฟางข้าว และตอซัง กำจัดเมล็ดข้าวดีด และเมล็ดหญ้า ในนาข้าว สร้างปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว ส่งผลให้ดินโปร่งและร่วนซุย กำจัดเชื้อรา เชื้อโรคต่างๆ ในนาข้าว กำจัดแก๊สมีเทน (CH4) และแก๊ส ไข่เน่า (H2S)

กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - จุลินทรีย์น้ำ - สูตรสลายฟางข้าว และตอซัง

จุลินทรีย์ผง

กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - จุลินทรีย์ผง - สูตรย่อยสลาย(พลังดิน)

จุลินทรีย์ชนิดผง สูตรย่อยสลาย (พลังดิน)

สามารถใช้ย่อยสลายตอซัง ฟางข้าว

เศษหญ้า ข้าวดีด ในนาข้าวได้สามารถใช้ย่อยสลาย เศษวัสดุและวัชพืชไถกลบ ในสวน-ในดิน ที่มีความชื้นได้ สามารถเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์ในดินที่มีสภาพเสื่อมโทรม ดินตายเนื่องจากใช้สารเคมีมากเกินไป ทำให้ดินอยู่ ในสภาพสมดุล เหมาะแก่การเพาะปลูก และเหมาะแก่การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ในดินต่างๆ ได้ดี

จุลินทรีย์ชนิดผง สูตรผักและผลไม้ (ฮอร์โมน)

การกระตุ้นให้พืชแตกราก แตกใบ แตกดอก แตกกอ ลงหัว ขั้วเหนียว เหี่ยวช้า ป้องกันเชื้อราโรคพืช กรณียังไม่มีการระบาด ประกอบด้วยสารอินทรีย์หลากหลายชนิด ขนาดเล็กระดับนาโนสามารถละลายน้ำได้ ประกอบด้วยสารหลัก คือ กรดฮิวมิค ฟลูวิคและฮิวมีน มีรูปลักษณะเป็นผงสีดำอมน้ำตาล พร้อมด้วยจุลินทรีย์ป้องกันเชื้อราหลากหลายสายพันธุ์ อาทิเช่น เชื้อแบซิลลัสซับทีลิส เป็นต้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คน และ สัตว์เลี้ยง ใช้สำหรับป้องกันเชื้อรา โรคพืช เป็นวัคซีนกระตุ้นพืชให้ผลิตฮอร์โมนส์ตามธรรมชาติอย่างครบถ้วน

กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - จุลินทรีย์ผง - สูตรผัก และ ผลไม้ (ฮอร์โมน)

จุลินทรีย์ชนิดผง สูตรกำจัดเพลี้ย หนอน และ เชื้อรา

หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นคุณภาพสูงประกอบด้วยจุลินทรีย์สายพันธุ์ เช่น เชื้อราบูวาเรีย เป็นต้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งคนและสัตว์เลี้ยง ใช้สำหรับกำจัดแมลง ศัตรูพืช ตัวอ่อน  หนอนตัวโตเต็มวัย  

กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - จุลินทรีย์ผง - สูตรกำจัดเพลี้ย หนอน และ เชื้อรา
. . . . . .
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - ขวดจุลินทรีย์น้ำ - สูตรบำบัดน้ำและกลิ่น
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - ขวดจุลินทรีย์น้ำ - สูตรกำจัดเพลี้ย หนอน และ เชื้อรา
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - ขวดจุลินทรีย์น้ำ - สูตรผักและผลไม้
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - ขวดจุลินทรีย์น้ำ - สูตรกำจัดวัชพืช (ชนิดเผาไหม้)
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - ขวดจุลินทรีย์น้ำ - สูตรกำจัดวัชพืชในนาข้าว
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - ขวดจุลินทรีย์น้ำ - สูตรสลายฟางข้าว และตอซัง
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค-สโลแกน
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - โลโก้
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - Facebook
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - Twitter
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค-เกี่ยวกับเรา
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค-หน้าแรก
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค-สินค้า
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค-บริการ
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค-รูปภาพ
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค-ติดต่อ