ปุ๋ยอินทรีย์

กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - ปุ๋ยอินทรีย์ - สูตร1
ขนาด : 50 กิโลกรัม/ถุง
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - ปุ๋ยอินทรีย์ - สูตร2

สูตร  2

สูตร  1

ขนาด : 50 กิโลกรัม/ถุง

ใช้บำรุงพืชส่วนของ ราก ลำต้น ใบ ผล  เพื่อเพิ่มผลผลิตสูงสุด ให้กับเกษตรกร เช่น ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ลำใย ส้ม ยางพารา ปาล์ม แตงโม ทุเรียน เงาะ ข้าวโพด กล้วย ชา มะเขือเทศ แคนตาลูป อื่นๆ

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด สูตร 1 มี 2 แบบ คือ

            • สูตร 1 แบบ เร่งราก เร่งลำต้น เร่งใบ เร่งผล มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับเซลล์เนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มปริมาณของแป้ง น้ำตาล ความหวาน เพิ่มปริมาณมากขึ้นเป็นพิเศษ และ สามารถป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ได้ดี สามารถเพิ่มการสังเคราะห์แสง หรือ คลอโรฟีลให้พืชได้ด้วย ให้พืชมีผลผลิตเต็มประสิทธิภาพที่สุด

            • สูตร 1 แบบ เร่งรากโดยเฉพาะ เร่งลำต้น เร่งใบ เร่งผล (เหมาะกับพืชที่ให้ผลผลิตทางรากโดยเฉพาะ เช่น มันสำปะหลัง หัวหอม กระเทียม อื่นๆ) มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับเซลเนื้อเยื่อ เพื่อเพิ่มปริมาณของแป้งเป็นพิเศษ น้ำตาล ความหวาน เพิ่มปริมาณมากขึ้นเป็นพิเศษ และ สามารถป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ได้ดี สามารถเพิ่มการสังเคราะห์แสง หรือ คลอโรฟีลให้พืชได้ด้วย ให้พืชมีผลผลิตเต็มประสิทธิภาพที่สุด

ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีแร่ธาตุที่เป็นอาหารที่สำคัญของพืช ครบตามที่พืชต้องการ N, P และ K สามารถช่วยในการบำรุง และ การเจริญเติมโต ของพืชได้ดี

Organic Meter: 44.57%

ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีแร่ธาตุที่เป็นอาหารที่สำคัญของพืช ครบตามที่พืชต้องการ N, P และ K สามารถช่วยในการบำรุง และ การเจริญเติมโต ของพืชได้ดี

Organic Meter: 24.17%

ใช้บำรุงพืชส่วนของ ราก ลำต้น ใบ ผล  เพื่อเพิ่มผลผลิตสูงสุด ให้กับเกษตรกร เช่น ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ลำใย ส้ม   ยางพารา แตงโม ทุเรียน เงาะ ข้าวโพด กล้วย ชา มะเขือเทศ แคนตาลูป อื่นๆ

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด/สารปรับสภาพดิน สูตร 2 มีทั้งชนิดเม็ด และ ชนิดผง***

            • เร่งราก เร่งลำต้น เร่งใบ เร่งผล มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับเซลล์เนื้อเยื่อ เพื่อเพิ่มปริมาณของแป้ง น้ำตาล  ความหวาน เพิ่มปริมาณมากขึ้นเป็นพิเศษ และ สามารถป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ได้ดี สามารถเพิ่มการสังเคราะห์แสง  หรือ คลอโรฟีลให้พืชได้ด้วย ให้พืชมีผลผลิตเต็มประสิทธิภาพที่สุด

กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - ถุงปุ๋ยอินทรีย์ - สูตร1
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - ถุงปุ๋ยอินทรีย์ - สูตร2
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค-สโลแกน
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - โลโก้
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - Facebook
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - Twitter
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค-เกี่ยวกับเรา
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค-หน้าแรก
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค-สินค้า
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค-บริการ
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค-รูปภาพ
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค-ติดต่อ