โซล่าเซลล์

1. Solar Cell
2. Solar Charger (PWM)
3. Pure Sine Wave Inverter
4. Solar Pump
Monocrystalline Silicon Solar Cells
Polycrystalline Silicon Solar Cells
Model: CTS-SC10A
Relate Voltage : 12V24V Auto identified
Rated Current: 10A
USB output: 5V1Ax2
Button: Plastic button
Temperature sensor port: x1
Model: CTS-SC20A
Relate Voltage : 12V24V Auto identified
Rated Current: 20A
USB output: 5V1Ax2
Button: Plastic button
Temperature sensor port: x1
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - Charger - CTS-SC10A
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - Charger - CTS-SC20A
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - Charger - CTS-SC30A
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - Charger - CTS-SC50A
Model: CTS-SC50A
Relate Voltage : 12V24V Auto identified
Rated Current: 50A
LCD screen size: 2.6"
Button: Silicone color button
Temperature sensor port: x1
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - Polycrystalline Silicon Solar Cells
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - Charger - CTS-SC60A
Model: CTS-SC30A
Relate Voltage : 12V24V Auto identified
Rated Current: 30A
LCD screen size: 2.2"
Button: Plastic button
Temperature sensor port: x1
Model: CTS-SC60A
Relate Voltage : 12V24V Auto identified
Rated Current: 50A
LCD screen size: 2.6"
Button: Silicone color button
Temperature sensor port: x1
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - Charger - CTS-SC80A
Model: CTS-SC80A
Relate Voltage : 12V24V Auto identified
Rated Current: 80A
LCD screen size: 2.6"
Button: Silicone color button
Temperature sensor port: x1
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - Inverter - 300 W
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - Inverter 500W-12VDC
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - Inverter 1000W-12VDC
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - Inverter 2000W-12VDC
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - Inverter 3000W-24VDC
Rated Output Power : 300 W
Rated Input Voltage : 12VDC
Rated Output Power : 500 W
Rated Input Voltage : 12VDC
Rated Output Power : 1000 W
Rated Input Voltage : 12VDC
Rated Output Power : 2000 W
Rated Input Voltage : 24VDC
Rated Output Power : 3000 W
Rated Input Voltage : 24VDC
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - ปั๊มชักพร้อมมอเตอร์ - DDPM - 350

DDPM - 350 

ปั้มชักพร้อมมอร์เตอร์ ขนาด 350 w

ปั้มชักขนาด 1 นิ้ว พร้อมมอเตอร์ 350 w 24 v

ดูดน้ำลึกไม่เกิน 6 - 8 เมตร 

ส่งสูง 20 เมตร 

ส่งไกล 80-100 เมตร

ปริมาณน้ำที่ได้ 2,000 - 3,000 ลิตร/ชั่วโมง

กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - ปั๊มชักพร้อมมอเตอร์ - DDPM - 350G - 1

DDPM - 350G 

ปั้มชักพร้อมมอร์เตอร์ ขนาด 350 w เกียร์ทด

ปั้มชักขนาด 1 นิ้ว พร้อมมอเตอร์ 350 w เกียร์ทด 24 v

ดูดน้ำลึกไม่เกิน 6-8 เมตร 

ส่งสูง 15 - 20 เมตร 

ส่งไกล 100-150 เมตร

ปริมาณน้ำที่ได้ 2,000 - 3,000 ลิตร/ชั่วโมง

กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - ปั๊มชักพร้อมมอเตอร์ - DDPM - 450G - 1

DDPM - 450G

ปั้มชักพร้อมมอร์เตอร์ ขนาด450 w เกียร์ทด 

ปั้มชักขนาด 1 นิ้ว พร้อมมอเตอร์ 450 w 24 v เกียร์ทด

ดูดน้ำลึกไม่เกิน 10 เมตร 

ส่งสูง 20 เมตร 

ส่งไกล 150 - 200 เมตร

ปริมาณน้ำที่ได้ 2,000 - 3,000 ลิตร/ชั่วโมง

กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - ปั๊มชักพร้อมมอเตอร์ - DDPM - 500G

DDPM - 500

ปั้มชักพร้อมมอร์เตอร์ ขนาด450 w เกียร์ทด 

ปั้มชักขนาด 1 นิ้ว พร้อมมอเตอร์ 450 w 24 v เกียร์ทด

ดูดน้ำลึกไม่เกิน 8 เมตร 

ส่งสูง 15-20 เมตร 

ส่งไกล 100-150 เมตร

ปริมาณน้ำที่ได้ 2,000 - 3,000 ลิตร/ชั่วโมง

ปั๊มชักพร้อมมอร์เตอร์
ปั๊มน้ำบาดาล
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - ปั๊มน้ำบาดาล - 4TSC4-57-48/500

4TSC4-57-48/500

Voltage : 48VDC

Watt : 500W

ปริมาณน้ำ L/H : 4,000

ความลึก : 57

ขนาดท่อน้ำออก : 1.25”

ขนาดของปั๊ม mm : 100

กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - ปั๊มน้ำบาดาล - 4TSC4-96-110/1000

4TSC4-96-110/1000

Voltage : 110VDC

Watt : 1000W

ปริมาณน้ำ L/H : 4,000

ความลึก : 96

ขนาดท่อน้ำออก : 1.25”

ขนาดของปั๊ม mm : 100

กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - ปั๊มน้ำบาดาล - 4TSC12.5-44-110/1000

4TSC12.5-44-110/1000

Voltage : 110VDC

Watt : 1000W

ปริมาณน้ำ L/H : 12,500

ความลึก : 44

ขนาดท่อน้ำออก : 2”

ขนาดของปั๊ม mm : 100

กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - ปั๊มน้ำบาดาล - 4TSC8-95-150/1500

4TSC13-75-150/1500

Voltage : 150VDC

Watt : 1500W

ปริมาณน้ำ L/H : 13,000

ความลึก : 75

ขนาดท่อน้ำออก : 2”

ขนาดของปั๊ม mm : 100

กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - ปั๊มน้ำบาดาล - 4TSC13-75-150/1500

4TSC8-95-150/1500

Voltage : 150VDC

Watt : 1500W

ปริมาณน้ำ L/H : 8,000

ความลึก : 95

ขนาดท่อน้ำออก : 2”

ขนาดของปั๊ม mm : 100

กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - ปั๊มน้ำบาดาล - 5TSC41-28-220/2200

5TSC28-22-110/1000

Voltage : 110VDC

Watt : 1000

ปริมาณน้ำ L/H : 22,000

ความลึก : 22

ขนาดท่อน้ำออก : 3”

ขนาดของปั๊ม mm : 125

กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - ปั๊มน้ำบาดาล - 5TSC28-22-110/1000

5TSC41-28-220/2200

Voltage : 220VDC

Watt : 2200W

ปริมาณน้ำ L/H : 41,000

ความลึก : 28

ขนาดท่อน้ำออก : 3”

ขนาดของปั๊ม mm : 125

good time 889 organic - สโลแกน
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - โลโก้
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - facebook
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - Twitter
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค-เกี่ยวกับเรา
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค-หน้าแรก
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค-สินค้า
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค-บริการ
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค-รูปภาพ
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค-ติดต่อ
กู๊ด ไทม์ 889 ออร์แกนิค - Monocrystalline Silicon Solar Cells